LGD Dobra Widawa

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Logo LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Firma Iwona Poterałowicz MINIGOLF zrealizowała projekt w zakresie stworzenia nowych miejsc noclegowych na terenie Gminy Długołęka dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – wspieramy mieszkańców naszego obszaru, działaczy społecznych, przedsiębiorców – w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich – projektów kulturalnych, społecznych, inwestycyjnych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

Mapka Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

Celem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju tego obszaru.

Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozdysponowuje środki na następujące działania na swoim obszarze:

Na wsparcie dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa na okres 2014-2020 przeznaczonych zostało 17 050 000 zł.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

ul. Wojska Polskiego 67/69

56-400 Oleśnica

tel. 71 314 32 01

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl

www.dobrawidawa.pl    

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „Oficjalny Profil ” www.facebook.com/DobraWidawa

Apartamenty pod olchą logo white
tel:+48 696 368 888
minigolf.wilczyce@gmail.com
ul. Sportowa 70, 51-361 Wilczyce